Statistika andmebaas
HT01: ALUSHARIDUS
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 30 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
20.05.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40310
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
HT01
Märkused

Märkused

* Normkoha definitsiooni muutuse tõttu on suhtarvud võrreldavad üksnes järgmiste ajavahemike piires: 1980-1990, 1995-1998, 1999-2005, alates 2006.
Kuni 2008. aastani on laste vanus antud 31. detsembri seisuga, alates 2009. aastast 1. septembri seisuga.
Rahvaarvuga seotud näitajate puhul on alates 2012. aastast kasutatud 2011. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu, varasematel aastatel 2000. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu, mida on alakaetusega korrigeeritud.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0