Statistika andmebaas
RV56: SURNUD SURMAPÕHJUSE, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 32 Valitud

Otsing

Surmapõhjus RHK-10 järgi

Kokku 85 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 34 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
09.06.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30205
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV56
Märkused

Märkused

Surmapõhjuste muudatusi vaata rubriigist ''Mõisted ja metoodika''.
COVID-19 (U07) andmed on lisatud 09.06.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0