Statistika andmebaas
RV40: SURNUD SURMAKUU JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 94 Valitud

Otsing

Surmakuu

Kokku 13 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
09.06.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30205
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV40
Märkused

Märkused

Aasta
1983
Oli üks teadmata surmakuuga surmajuhtum.
1984
Oli kaks teadmata surmakuuga surmajuhtumit.
1990
Oli üks teadmata surmakuuga surmajuhtum.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0