Statistika andmebaas
RVR08: VÄLISRÄNNE VANUSERÜHMA, SOO JA KODAKONDSUSE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 19 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Kodakondsus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.05.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30204
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RVR08
Märkused

Märkused


Alates 2016. aastast arvutab Statistikaamet välisrännet (isiku üleminemist residendist mitteresidendiks ja vastupidi) residentsuse indeksi abil.
2020. aasta sisserände kodakondsuse andmed on korrigeeritud 06.01.2022.
Kodakondsus
Muu kodakondsus
Aastatel 2004-2014 sisaldab ka EL riikide (v.a Eesti), Ukraina ja määramata kodakondsust.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0