Statistika andmebaas
RVR02: RÄNNE HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSPIIRKONNA LIIGI, SOO JA RÄNDE LIIGI JÄRGI, HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Haldusüksus/Asustuspiirkonna liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 201 Valitud

Otsing

Sugu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Rände liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.05.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30204
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RVR02
Märkused

Märkused

Linnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihedus on suurem kui 1000 inimest km²-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem kui 5000 inimest.
Väikelinnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihedus on suurem kui 200 inimest km²-l ja väiksem kui 1000 inimest km² ning rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem kui 5000 inimest.
Maaline asustuspiirkond on asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem kui 200 inimest km² või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv on alla 5000 elaniku.
Alates 2022. aastast on elukoht määratud registriandmete põhjal, kasutades paiknemisindeksi metoodikat.
2020. aasta piirkondade andmed on korrigeeritud 12.05.2022.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0