Statistika andmebaas
RV285U: ABIELLUJAD ÜHISTE LASTE ARVU, ELUKOHA, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI. ENNE ABIELLUMIST VABAABIELUS. HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 1 Valitud

Otsing

Elukoht

Kokku 7 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 14 Valitud

Otsing

Sugu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Ühiste laste arv

Kokku 7 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
19.06.2018
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30201
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV285U
Märkused

Märkused

Linnalisse ja väikelinnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihedus on suurem kui 200 inimest km²-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem kui 5000 inimest.
Maaline asustuspiirkond on asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem kui 200 inimest km² või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv on alla 5000 elaniku.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0