Statistika andmebaas
RV069U: RAHVASTIK SÜNNIRIIGI/KODAKONDSUSE, MAAKONNA, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI, 1.JAANUAR. HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Vanusrühm

Kokku 19 Valitud

Otsing

Sünniriik/Kodakondsus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Riik

Kokku 16 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.05.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV069U
Märkused

Märkused

Aserbaidžaani, Gruusia ja Kasahstani kodakondsusega inimesed on arvestatud muude riikide alla.
Tabeli struktuur on muudetud 09.05.2019.
Alates 2022. aastast on elukoht määratud registriandmete põhjal, kasutades paiknemisindeksi metoodikat.
2020. ja 2021. aasta kodakondsuse andmed on korrigeeritud 06.01.2022.
Riik
Määramata
Määramata kodakondsus
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0