Statistika andmebaas
RV032: SÜNNID, SURMAD JA LOOMULIK IIVE SOO JA MAAKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 58 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 18 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
19.05.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30205, 30206
Allikas
Footnote
Tabeli kood
RV032
Märkused

Märkused

2017. aasta andmed on esitatud reformijärgse haldusjaotuse põhjal. 2017. aasta andmete võrdlemisel varasematega tuleb arvestada haldusjaotuse muutusega.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0