Statistika andmebaas
RV030: SÜNNID, SURMAD JA LOOMULIK IIVE
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 102 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.05.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30205, 30206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV030
Märkused

Märkused

Näitaja
Loomuliku iibe kordaja*
* Loomuliku iibe kordaja on arvutatud sündimuse ja suremuse üldkordaja vahena.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0