Statistika andmebaas
RL21040: REGISTRITE JÄRGI ARVUTATUD JA KÜSITLUSES VASTATUD ELUKOHA KOKKULANGEVUS, 31. DETSEMBER 2021
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta

Kokku 1 Valitud

Otsing

Registrite järgi arvutatud elukoht Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 113 Valitud

Otsing

Näitaja

Kokku 1 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
15.11.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL21040
Märkused

Märkused

Näitaja näitab, mitmel protsendil elanikest, kes elavad muutujas ''Registrite järgi arvutatud elukoht'' toodud kohas, langeb küsitluses vastatud elukoht kokku registrite järgi arvutatud elukohaga kohaliku omavalitsuse (*asustusüksuse) tasemel.
2021. aasta registripõhise loenduse metoodika kirjeldus
Mõisted ja definitsioonid
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0