Statistika andmebaas
RL0621: ELADA JÄÄNUD JA TERVENA ELADA JÄÄNUD AASTAD SOO, VANUSERÜHMA JA ELUKOHA JÄRGI, 2011
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Elukoht

Kokku 23 Valitud

Otsing

Vanuserühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 19 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.07.2013
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL0621
Märkused

Märkused

Väiksemates maakondades on surmajuhtude ja tervisepiirangutega isikute arv vanuserühmades võrdlemisi väike, mistõttu arvutatud elada jäänud aastate arv ja tervena elada jäänud aastate arv võib sisaldada andmete juhuslikkusest tingitud ebatäpsust.
Elada jäänud aastate arv – 0 aasta vanuses näitab elada jäänud aastate arv oodatavat eluiga sünnimomendil.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0