Statistika andmebaas
RL0447: EESTI EMAKEELEGA RAHVASTIK MURDEKEELE OSKUSE, SOO, VANUSERÜHMA, SÜNNIKOHA JA MAAKONNA JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Maakond

Kokku 19 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 6 Valitud

Otsing

Sünnikoht

Kokku 24 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Murdekeele oskus

Kokku 18 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
27.05.2013
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL0447
Märkused

Märkused

Andmed on korrigeeritud 27.05.2013.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0