Statistika andmebaas
RL0708: VÄHEMALT 15-AASTASED TAVALEIBKONDADE LIIKMED LEIBKONNA SUURUSE, SOO, VANUSERÜHMA, SEADUSLIKU JA TEGELIKU PEREKONNASEISU NING MAAKONNA JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 23 Valitud

Otsing

Seaduslik perekonnaseis

Kokku 6 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 16 Valitud

Otsing

Tegelik perekonnaseis

Kokku 5 Valitud

Otsing

Leibkonna suurus

Kokku 11 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
28.08.2013
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL0708
Märkused

Märkused

Allmärkusi ei ole
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0