Statistika andmebaas
RLE05: LOENDATUD PÜSIELANIKUD KODAKONDSUSE JA SOO JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Kodakondsus

Kokku 27 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
17.08.2012
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RLE05
Märkused

Märkused

Esialgsed andmed.
Kodakondsus
Kodakondsus määramata*
„Kodakondsus määramata“ märgiti isikute puhul, kellele on välja antud välismaalase pass, samuti laste puhul, kellel veel dokument puudub ja kes ei ole sünniga omandanud ei Eesti ega välisriigi kodakondsust.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0