Statistika andmebaas
RL2281: RAHVASTIK VANUSE, EMAKEELE, HARIDUSTASEME JA RAHVUSE JÄRGI*
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Elukoht

Kokku 4 Valitud

Otsing

Vanus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Rahvus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Haridustase*

Kokku 8 Valitud

Otsing

Emakeel

Kokku 5 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
20.09.2002
Võrdlusperiood
March 31, 2000
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL2281
Märkused

Märkused

* Hariduse andmed esitatakse 10-aastaste ja vanemate ning teadmata vanusega isikute kohta.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0