Statistika andmebaas
KK82: JÄÄTMED
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 22 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.12.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK82
Märkused

Märkused

Olmejäätmete tekkimise 2020. aasta andmed on lisatud 17.02.2022.
Näitaja
Olmejäätmete tekkimine elaniku kohta, kg
Metoodika muutuse tõttu ei ole 2000. - 2019. aasta andmed järgmiste aastatega võrreldavad. Alates 2020. aastast ei liigitata põlevkivituhka enam ohtlikuks jäätmeks.
Olmejäätmete tekkimine, tuhat tonni
Metoodika muutuse tõttu ei ole 2000. - 2019. aasta andmed järgmiste aastatega võrreldavad. Alates 2020. aastast ei liigitata põlevkivituhka enam ohtlikuks jäätmeks.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0