Statistika andmebaas
KK82: JÄÄTMED
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.12.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK82
Märkused

Märkused

Olmejäätmete tekkimise 2019. aasta andmed on korrigeeritud 30.12.2020.
Olmejäätmete kogumisega hõlmatud elanikkonna osatähtsuse 2017.-2019. aasta andmed on korrigeeritud 29.12.2020.
Näitaja
Olmejäätmete tekkimine elaniku kohta, kg
Metoodika muutuse tõttu ei ole 2014. - 2019. aasta andmed eelmiste aastatega võrreldavad.
Olmejäätmete tekkimine, tuhat tonni
Metoodika muutuse tõttu ei ole 2014. - 2019. aasta andmed eelmiste aastatega võrreldavad.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0