Statistika andmebaas
KK048: VEEVÕTT MAAKONNA, TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA VEE LIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 16 Valitud

Otsing

Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 61 Valitud

Otsing

Vee liik

Kokku 6 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
18.10.2021
Ühik
tuhat kuupmeetrit
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10302
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK048
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat kuupmeetrit
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate summast.
Alates 2018.a lisandus tabelisse tegevusala: Toidu ja joogi serveerimine
Aasta
2017
Maakonnad on haldusreformi järgse jaotuse alusel.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0