Statistika andmebaas
KK12: ENERGIA VÕTMENÄITAJAD
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Tegevusala (EMTAK 2008)/ Kategooria Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 86 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
22.11.2021
Ühik
teradžauli
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10105
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK12
Märkused

Märkused

Mõõtühik: teradžauli
2014. - 2019. aasta andmed on korrigeeritud 28.09.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0