Statistika andmebaas
SN11: SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD ÜRO EESMÄRKIDE PÕHJAL
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 166 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
27.12.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
50201
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
SN11
Märkused

Märkused

Näitaja
3.9.1. Psüühika ja käitumishäirete esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta
Alates 2015. aastast ei ole uute haigusjuhtude andmed varasemate aastatega võrreldavad.
3.9.2. Psühhoaktiivsetest ainetest tingitud psüühika- ja käitumishäired 100 000 elaniku kohta
Alates 2015. aastast ei ole uute haigusjuhtude andmed varasemate aastatega võrreldavad.
4.4. Vähemalt baastasemel digipädevusega elanike osatähtsus 16-74-aastaste hulgas, %
Alates 2021. aastast ei ole andmed varasemate aastate andmetega võrreldavad.Kuni 2019. aastani esitati digipädevuse küsimusi neile, kes olid internetti kasutanud viimase 12 kuu jooksul. Alates 2021. aastast on metoodika muutunud ning küsimusi esitatakse ainult neile, kes on internetti kasutanud viimase 3 kuu jooksul.
12.2.1. Ohtlike jäätmete teke, tuhat tonni
2020. aasta väärtus ei ole varasemate aastatega võrreldav jäätmenimistu 01.01.2020 muutuse tõttu.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0