Statistika andmebaas
TT454: 15-74-AASTASED MITTEAKTIIVSED MITTEAKTIIVSUSE PÕHJUSE JA ISIKUTE RÜHMA (KODUNE KEEL, SÜNNIRIIK, EESTI KEELE OSKUS JM) JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Isikute rühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing

Mitteaktiivsuse põhjus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
15.02.2021
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40013
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT454
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0