Statistika andmebaas
LES010: VAESUSE JA ILMAJÄETUSE MÄÄR ISIKUTE RÜHMA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing

Isikute rühm

Kokku 14 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
18.02.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40023
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LES010
Märkused

Märkused

Vaesuse näitajate puhul näitab aasta sissetulekuaastat, ilmajäetuse näitajate puhul uuringuaastat.
Alates 2019. aastast on materiaalse ja sügava materiaalse ilmajäetuse mõistete asemel kasutusel mõiste ilmajäetus .
2018. aasta andmed on korrigeeritud 17.09.2020.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0