Statistika andmebaas
TT331: 15-AASTASTE JA VANEMATE HÕIVESEISUND SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI (1989-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 31 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40716
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT331
Märkused

Märkused

aastakeskmine
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT330: 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi (kvartalid).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0