Statistika andmebaas
TT431: TÖÖTUD ELUKOHA JA TÖÖTUSPERIOODI KESTUSE JÄRGI (1997-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Elukoht

Kokku 3 Valitud

Otsing

Töötuse kestus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2020
Ühik
tuhat
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40718
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT431
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat
aastakeskmine
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, linnad asustusüksustena, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT43: Töötud töötusperioodi kestuse ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, rahvus) järgi (kvartalid).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0