Statistika andmebaas
TT2159: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) AMETIALA PEARÜHMA JA TÖÖANDJA LIIGI JÄRGI (2000-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Ametiala pearühm

Kokku 11 Valitud

Otsing

Tööandja liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2020
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40717
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT2159
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 2008' järgi.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT2158: Hõivatud tööandja liigi ja ametiala pearühma järgi.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0