Statistika andmebaas
ST23: ELANIKE AASTA EKVIVALENTNETOSISSETULEK PIIRKONNA JA RAHVUSE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Piirkond

Kokku 6 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 19 Valitud

Otsing

Rahvus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.11.2022
Ühik
eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40009
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
ST23
Märkused

Märkused

Mõõtühik: eurot
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Alates 2017. aastast on andmed arvutatud uue haldusjaotuse (seisuga 01.01.2018) järgi.
Tabeli avaldamiseks vajalike andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0