Statistika andmebaas
JS009: REGISTREERITUD KURITEOD ASTME/LIIGI JA MAAKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing

Kuriteo aste/liik

Kokku 37 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 18 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
19.04.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40802
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
JS009
Märkused

Märkused

Registreeritud kuritegude andmed sisaldavad ka kuriteokatseid.
Andmed ei ole võrreldavad varem avaldatud aegridadega metoodika ja andmeallika muutumise tõttu.
2018. aasta andmete võrdlemisel varasematega tuleb arvestada haldusjaotuse muutusega 2017. aastal.
2018. ja 2019. aasta I ja II astme kuritegude arv on korrigeeritud 19.04.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0