Statistika andmebaas
VK31: VÄLISKAUBANDUSE INDEKSID SITC KAUBAJAOTISE JÄRGI (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 10 Valitud

Otsing

SITC kaubajaotis

Kokku 11 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing

Indeks Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.10.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
VK31
Märkused

Märkused

.. Andmed puuduvad.
2019.-2020. aasta andmed on korrigeeritud 11.10.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0