Statistika andmebaas
VK11: KAUPADE EKSPORT JA IMPORT KAUBA (KN4) JA RIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Voog Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Kaup (KN) Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 1 267 Valitud

Otsing

Riik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 252 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 56 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
10.05.2022
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
VK11
Märkused

Märkused

Tabeli väljavõte on tehtud kombineeritud nomenklatuuri (KN-i) neljakohalise kaubakoodi alusel.
Neljakohalise kaubakoodi järgi ei anta Euroopa Liidu riikidega peetavas kaubavahetuses hinnanguid vastamata jätmisest või hilinenud vastamisest tingitud andmekadude ning alla statistilise läve jäänud ettevõtete kohta. Tabelis on esitatud vaid kogutud andmed.
Ekspordi puhul on partnerriik sihtriik.
Impordi puhul on kaks partnerriiki:
1) saatjariik ehk riik, kust kaup on vahetult saabunud,
2) päritoluriik ehk riik, kus kaup on toodetud.
Pikemad kaubakirjeldused on lühendatud, seda tähistavad mõttepunktid kirjelduse lõpus. Kombineeritud nomenklatuuri KN täielik tekst.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0