Statistika andmebaas
VK08: KAUPADE EKSPORT, IMPORT, BILANSS JA NENDE MUUTUSED (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Väärtus/muutus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.10.2021
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
VK08
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Kasvavalt kokku on summeeritud ainult andmebaasis esitatud andmed.
. Arvutamiseks vajalikud andmed puuduvad.
2019. - 2020. aasta andmed on korrigeeritud 11.10.2021.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0