Statistika andmebaas
VK02: KAUPADE EKSPORT JA IMPORT MAJANDUSÜKSUSE REGISTREERIMISE KOHA, TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA KN KAUBAJAOTISE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Majandusüksuse registreerimise koht

Kokku 3 Valitud

Otsing

Kaubavoog Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 87 Valitud

Otsing

KN kaubajaotis

Kokku 23 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.03.2021
Ühik
eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
VK02
Märkused

Märkused

Mõõtühik: eurot.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
2019. aasta andmed on korrigeeritud 11.03.2021.
2020. aasta andmed on korrigeeritud 11.03.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0