Statistika andmebaas
TO0083: TÖÖSTUSTOODANGU MÜÜGIINDEKS TEGEVUSALA JÄRGI (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Tegevusala Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 45 Valitud

Otsing

Korrigeerimine Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 275 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
05.01.2023
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22201
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TO0083
Märkused

Märkused

.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Kuni aastani 2021 on avaldatud andmed tööstustoodangu ekspordiindeksi osas jao D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise kohta.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0