Statistika andmebaas
PA001: KESKMINE BRUTOPALK, TÖÖJÕUKULU, TÖÖTATUD TUNNID JA TÖÖTAJATE ARV TEGEVUSALARÜHMA JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Tegevusala Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 98 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
26.11.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
PA001
Märkused

Märkused

Hõlmatud on töölepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad isikud.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Näitaja
Keskmine brutokuupalk, Euro
Kuni 2018. aastani ei sisaldanud kaudseid toetusi töötajatele.
Keskmine brutotunnipalk, Euro
Kuni 2018. a sisaldas osaliselt ebaregulaarseid preemiaid ja lisatasusid (töötatud aja eest lisatasud ja preemiad).
Täistööajaga töötajate töötatud tundide osakaal, %
Töötatud tunnid tegevusalal kokku = 100%
Osalise tööajaga töötajate töötatud tundide osakaal, %
Töötatud tunnid tegevusalal kokku = 100%
Keskmine töötajate arv, taandatud täistööajale, Arv
Alates 2018. aastast tasu teeninud töötajate arv aruandekuul, varem oli aluseks töötajate arv aruandekuu lõpul.
Keskmise töötajate arvu jaotus, %
Töötajad tegevusalal kokku = 100%
Brutopalga kogusumma jaotus, %
Brutopalga kogusumma, tegevusalad kokku = 100%

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0