Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

EM060: ETTEVÕTETE (20 JA ENAMA HÕIVATUGA) MAJANDUSNÄITAJAD TEGEVUSALA JA KONTROLLIVA RIIGI JÄRGI

Vali andmed

31.08.2022
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksEttevõtete arv , Tööga hõivatud isikute aastakeskmine arv , Töötajate aastakeskmine arv ,

Valitud: 0 Kokku: 30

Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKokku - kõik tegevusalad , Mäetööstus , Kivi- ja pruunsöe kaevandamine ,

Valitud: 0 Kokku: 87

Valikuline muutuja
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKõik maailma riigid , Eesti , Välisriigid ,

Valitud: 0 Kokku: 70

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks2008 , 2009 , 2010 ,

Valitud: 0 Kokku: 13

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Tabel esitab 20 või enama tööga hõivatuga ettevõtete andmeid
Tegevusalad kokku ei sisalda põllumajanduse, metsamajanduse, kalapüügi ja finantsvahenduse (EMTAK A ja K) ettevõtete andmeid.
Kontrolliv riik/regioon:
....Euroopa Liit, v.a Eesti koondab järgmiste riikide kontrolli all olevad ettevõtted:
Aastad 2008-2012 - Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.
Alates aastast 2013 lisandus Horvaatia.
Alates aastast 2020 ei ole enam kaasatud Suurbritannia, mis samast aastast sisaldub jaotuses EL-väline.
....Curacao (NLD) - 2011. aastast Madalmaade Kuningriigi autonoomne riik, varem Hollandi Antillide koosseisus.
....Hollandi Antillid - 2010. aastani. 2011. aastast alates on Hollandi Antillide asemel Curacao, Bonaire, St. Eustatius ja Saba ning St. Maarten.
....Prantsusmaa - kaasa arvatud Monaco.
2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele tegevusalade klassifikaatori uus versioon. Selles tabelis on andmed EMTAK 2008 järgi.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Alates 2019. aastast kehtib uus rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) rendiarvestuse standard IFRS 16 „Rendid”. See näeb ette enamiku rendilepingute bilansis (varades ja kohustustes) kajastamist.Varem kehtinu kohaselt kajastas rentnik kapitalirendilepinguid bilansis ja kasutusrendilepinguid bilansiväliselt. Uue standardi järgi kajastatakse kõik rendilepingud bilansis.
Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kasutajad saavad valida kahe arvestuspõhimõtte vahel:
1) kas rakendada IFRS 16 põhimõtteid rendilepingute arvestamisel, kus kõik rendilepingud loetakse kapitalirentideks ja kajastatakse bilansis sarnaselt IFRS 16-le või
2) kasutada varasemat lähenemist, kus kasutusrendilepinguid bilansis ei kajastata.