Statistika andmebaas
KK071: MAAKATASTRISSE KANTUD MAA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER, HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Piirkond/Haldusüksus

Kokku 100 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
25.01.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
50101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK071
Märkused

Märkused

Haldusüksuste pindala ja omandisse vormistamata maa on esitatud ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata.
Ümardamise tõttu ei võrdu tabelites pindalade liitmise tulemus alati summaarse näitarvuga.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0