Statistika andmebaas
SN10: SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD ÜRO EESMÄRKIDE PÕHJAL
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 155 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
22.12.2020
Ühik
Väärtus
Metoodika ja kvaliteet
50201
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
SN10
Märkused

Märkused

2000.-2018. aasta ressursitootlikkuse andmed on korrigeeritud 22.12.2020.
Näitaja
3.9.1. Psüühika ja käitumishäirete esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta
Alates 2017. aastast ei ole uute haigusjuhtude andmed varasemate aastatega võrreldavad.
3.9.2. Psühhoaktiivsetest ainetest tingitud psüühika- ja käitumishäired 100 000 elaniku kohta
Alates 2017. aastast ei ole uute haigusjuhtude andmed varasemate aastatega võrreldavad.