Statistika andmebaas
RV07: PÕLIS- JA VÄLISPÄRITOLU RAHVASTIK MAAKONNA, SOO JA VANUSE JÄRGI, 1. JAANUAR
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Põlisus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 19 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.12.2016
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV07
Märkused

Märkused

2015. aasta andmed on korrigeeritud 14.12.2016.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0