Statistika andmebaas
EKS31: SURMAD VANUSERÜHMA JA SOO JÄRGI (NÄDALAD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Nädal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 54 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
19.01.2022
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
EKS31
Märkused

Märkused

Nädala numbri määramisel on kasutatud ISO8601 meetodit 01…52/53. Aasta esimene nädal on see, milles on aasta esimene neljapäev.
Aastate 2017-2020 andmed on lõplikud, 2021. ja 2022. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ja neid täiendatakse.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0